Sağlık Eğitiminde Kalitenin Adresi

Sağlık sektörünün en önemli parçalarından olan yardımcı sağlık personelinin eğitimleri, yapacakları faaliyetler göz önüne alındığında çok daha fazla önem taşımaktadır. Bu alanda kurulduğu günden itibaren konunun öneminin bilincinde olarak eğitimlerine devam eden kurum, İstanbul ilinde marka haline gelmiştir. Kurum eğitim felsefesi olarak konusunda bilgili ve teknolojik gelişmelere kısa sürede ayak uydurup, bu teknolojileri en iyi […]

 Sağlık Eğitiminde Kalitenin Adresi

15.04.2019 - 21:23

Güncelleme : 15.04.2019 - 21:23


Sağlık sektörünün en önemli parçalarından olan yardımcı sağlık personelinin eğitimleri, yapacakları faaliyetler göz önüne alındığında çok daha fazla önem taşımaktadır. Bu alanda kurulduğu günden itibaren konunun öneminin bilincinde olarak eğitimlerine devam eden kurum, İstanbul ilinde marka haline gelmiştir. Kurum eğitim felsefesi olarak konusunda bilgili ve teknolojik gelişmelere kısa sürede ayak uydurup, bu teknolojileri en iyi şekilde kullanabilen sağlık personeli yetiştirmek olarak belirlemiştir.

Özellikle İstanbul sağlık meslek lisesi sektöründe lider konumda olan kurumla ilgili detaylı tüm bilgilere, kurumun baseranadolusaglikmesleklisesi.com sitesinden ulaşılabilmektedir. Kurum, sağlık meslek koleji olarak yardımcı sağlık personelinin, meslek hayatında ihtiyaç duyacağı tüm konularda nazari ve uygulamalı eğitim vermektedir.

Okulun Özellikleri

Okulun bölümleri, Özel Sağlık Lisesi müfredatına uygun olarak, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği olarak ikiye ayrılmıştır. Okulda eğitim, uygulama, laboratuvar ve bilgisayar sınıfları ile konferans salonu ile yemekhaneler bulunuyor. Eğitim sınıflarında, öğretilecek konular nazari olarak ve katılımlı şekilde öğretiliyor. Öğrenilen konuların uygulamaları ise, her türlü eğitim yardımcı malzemelerinin bulunduğu uygulama ve laboratuvar sınıflarında yapılıyor. Okulun yemekhaneleri ise branşlarına uygun olarak tamamen hijyenik koşullarda ve sağlıklı yemeklerle hizmet veriyor.

Hemşire Yardımcılığı Bölümü

Okulun hemşire yardımcılığı bölümünde, öğrenciler gerektiğinde bir hemşire kadar görev yapabilecek seviyede, nazari ve uygulamalı konuların eğitimlerini alıyorlar. Öğrencilere öğretilen konuların başlıcaları şunlardır:

1. Hasta odalarının temizlik ve düzenlerinin (hasta yatağı yapımı gibi) sağlanması

2. Hasta güvenliğinin sağlanması

3. Hastaların ilaç takibi ve ilaçların zamanında ve uygun dozda verilmesi

4. Hastanın kişisel ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanması

5. Hemşireye hastanın genel durumu hakkında bilgi verilmesi

6. Hastaların tetkik, tedavi ve muayene için hazırlanması

7. Hastanın günlük aktivitelerini yapmasına yardım etme ve yatak yaralarının önlenmesi

8. Hastadan dışkı ve idrar örneği alınması

9. Hastaların verilen programlar dahilinde beslenmesi.

Sağlık Bakım Teknisyenliği Bölümü

Okulun sağlık bakım teknisyenliği bölümünde öğrenciler, hastaların sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi, beslenme programlarının uygulanması, normal aktivitelerini uygulaması ile temizlik ve kişisel bakımlarının yapılması konusunda nazar ve uygulamalı eğitim alıyorlar. Süresi 4 yıl olan eğitimde, dahiliye, cerrahi ve çocuk sağlığı hastalıkları bakımı ile anatomi, fizyoloji ve ruh sağlığı gibi konularda eğitim alıyorlar.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın