MEB Nedir?

MEB Milli Eğitim Bakanlığı’nın kısaltılmışı olan MEB Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan eğitim, eğitimi planlama ve programlama görevlerine sahip olan bir bakanlıktır. Anayasamızın 430 sayılı TBMM tarafından kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 1739 sayılı maddesinde de geçtiği üzere milli eğitimin temel yasaları doğrultusunda vatandaşlarına hizmet vermek üzere kurulmuştur. MEB 1920 senesinde kurulmuş olup bir […]

 MEB Nedir?

28.08.2020 - 15:16

Güncelleme : 06.09.2020 - 15:17

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı’nın kısaltılmışı olan MEB Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışan eğitim, eğitimi planlama ve programlama görevlerine sahip olan bir bakanlıktır. Anayasamızın 430 sayılı TBMM tarafından kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun 1739 sayılı maddesinde de geçtiği üzere milli eğitimin temel yasaları doğrultusunda vatandaşlarına hizmet vermek üzere kurulmuştur. MEB 1920 senesinde kurulmuş olup bir önceki kurumu Osmanlı zamanında Maarif Nezareti olarak geçmektedir. Bakanlık başkent Ankara’da konuşlandırılmış olup bakanlık görevini de 10 Temmuz 2018 itibariyle Bakan Ziya Selçuk icra etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendisine ait yayınları vardır ve bu eğitim öğretim materyalleri çeşitlilik göstermektedir. Okul kitapları başta olmak üzere, dergi ve online yayınlar da mevcuttur. EBA ise son zamanlarda MEB’in en bilinen yayın çeşididir.

Görevleri Nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir çok görevi ve yetkisinde olan sorumlulukları vardır. Okul çağına gelen bir çocuğun en doğal hakkı olan ve uluslararası platformlarda insani hak olarak adlandırılan okuma hakkını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tanımak ve eğitim görmeye teşvik etmektir. Bedenen, zihnen ve psikolojik açılardan, hem ahlaken hem de sosyal ve kültürel nitelik kazanma açısından toplumu daha güçlü daha akıllı daha insancıl ve insan haklarına saygı duyan birer birey olmaları için yetiştirmektir. Ulusal anlamda gerekli eğitimin verilmesi amacıyla bir takım politikalar geliştirmek ve eğitim sistemini bu yüz yılın ihtiyaçları ışığında tasarlamak ve yürürlüğe koymak MEB’in bir diğer görevidir. Okulları denetlemek, engelli yada özel ilgi gerektiren vatandaşlara erişmek ve onlara da eğitim hakkı sağlamak, her vatandaşa eğitim hakkını vermek ve bu fırsatı her koşulda tanımaktır.

Birimleri Nelerdir?

Temel eğitim müdürlükleri, Çıraklı Eğitim Müdürlüğü ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yalnızca birkaç kurumdur.