KURULUŞUMUZUN SİZE SUNDUĞU DENETLEME HİZMETLERİ

Kuruluşun tedarikçisine yaptığı tetkikler denetim adını almaktadır. Tedarikçinin faaliyetini yerinde incelemek, süreçleri değerlendirmek, sistem uygulamaları, uygulama eksiklikleri, uygunsuzlukları önleyici ve düzeltici faaliyetleri yerinde tespit ederek rapor haline getirmek amacı ile gözetim ve belgelendirme kuruluşları tarafından bağımsız denetim gerçekleştirilir.  Şirketlere ait finansal bilgilerin, düzenleyici kurum ve kurullar tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun olup olmadığı ve doğruluğunun […]

 KURULUŞUMUZUN SİZE SUNDUĞU DENETLEME HİZMETLERİ

28.10.2019 - 14:24

Güncelleme : 28.10.2019 - 14:24

Kuruluşun tedarikçisine yaptığı tetkikler denetim adını almaktadır. Tedarikçinin faaliyetini yerinde incelemek, süreçleri değerlendirmek, sistem uygulamaları, uygulama eksiklikleri, uygunsuzlukları önleyici ve düzeltici faaliyetleri yerinde tespit ederek rapor haline getirmek amacı ile gözetim ve belgelendirme kuruluşları tarafından bağımsız denetim gerçekleştirilir. 

Şirketlere ait finansal bilgilerin, düzenleyici kurum ve kurullar tarafından belirlenmiş olan standartlara uygun olup olmadığı ve doğruluğunun objektif bir şekilde tespit edilmesi için denetlenmesi ile raporlanması, kullanılmakta olan muhasebe politikaları ve şirket yönetimince yapılmakta olan önemli tahminlerin incelenmesi bağımsız denetim tekniklerinin alanı içine girer.

Denetimin kuruluşa yararları

 • Kuruluş tedarikçisini yerinde tanıdığından dolayı daha da iyi tanıma fırsatı bulur.
 • Tedarikçi ile ilgili edinilmiş bilgiler yerinde doğrulanır.
 • Tedarikçi tarafından kuruluşa sunulan sistem ile ürün sertifikasyonları altyapısının doluluk seviyeleri tespit edilir.
 • Tedarikçi tarafından gözden kaçan, tespit edilmeyen uygunsuzluklar tespit edilerek DÖF açılır ve böylece tedarikçinin kendini iyileştirmesi sağlanır.
 • Yerinde yapılacak tespitlerle tedarikçiye iyileştirme önerileri sunulur, tedarikçinin süreçleri geliştirip iyileştirmesi sağlanır ve bununla doğru orantılı olarak kuruluş için daha iyi koşullarda ürün ya da hizmet sunulur.
 • Belli aralıklarla yapılacak olan bu tetkik çalışmaları tedarikçi tarafından yapılan çalışmalara verilen önemin arttırılmasını sağlar.

Denetimin amacı

Firma ya da şirketlerin finansal tablolarının uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun incelenmesi denetim amacıdır. Böylelikle de firma ya da şirketlerin finansal tablolarında standart sağlanacak ve bu tabloların anlaşılırlığında artış sağlanacaktır.

Denetim hizmetleri alanında kuruluşumuz başlıca aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Sevkiyat öncesinde denetim
 • Depolama ve istiflemede denetim
 • Ambar-kapak testi denetimi
 • TML testi denetimi
 • Gemi tanklarında boşluk ile kalite hesaplamaları
 • Kargo dağılımının kaydedilmesinin denetlenmesi
 • Sıcaklık tespitinin denetimi
 • Tank temizliği denetimi
 • Tahliye ve yüklemenin denetimi
 • Malzeme gözetiminin denetlenmesi
 • Nihai ürünün denetlenmesi
 • Hasar kontrolü denetimi
 • Eksiklik kontrolü denetimi
 • Kalite kontrolü denetimi
 • Rutubet tespiti denetimi
 • Tane boyutu testi denetimi
 • Akışkanlık testi denetimi
 • Protesto mektupları denetimi
 • Puantaj ve stoklanmış ürünlerin denetimi
 • Tartım denetimi
 • Numune alım ile numune hazırlama denetimi
 • İskele ve kantar gibi ağırlık kontrolü denetimi
 • Gemi ambarlarının belirlenen kargo için uygunluğunun denetlenmesi