İş Hukuku Nedir ?

                İş hukuku, kısa bir tanım yapmak gerekirse, işçi ve işveren arasında meydana gelen ilişkiler hakkında inceleme ve düzenleme yapan hukuk dalıdır. İş hukukun kapsadığı konular, hizmet akdinden meydana gelmektedir. İşçilerin ve işverenlerin hem birbirleriyle hem de devletle olan ilişkileriyle ilgilenir ve düzenlemeler yapar.                 İş hukuku sadece hizmet sözleşmesinde görünen tarafları kapsamaz. Bu kişilerin […]

 İş Hukuku Nedir ?

26.04.2019 - 21:09

Güncelleme : 26.04.2019 - 21:09

                İş hukuku, kısa bir tanım yapmak gerekirse, işçi ve işveren arasında meydana gelen ilişkiler hakkında inceleme ve düzenleme yapan hukuk dalıdır. İş hukukun kapsadığı konular, hizmet akdinden meydana gelmektedir. İşçilerin ve işverenlerin hem birbirleriyle hem de devletle olan ilişkileriyle ilgilenir ve düzenlemeler yapar.

                İş hukuku sadece hizmet sözleşmesinde görünen tarafları kapsamaz. Bu kişilerin üye oldukları ya da olabilecekleri sendikalar, meslek örgütlerini kapsar. Aynı zamanda, toplu sözleşme meselesi de iş hukukuna dahildir. Bu yüzden iş hukuku, ‘’bireysel iş hukuku’’ ve ‘’toplu iş hukuku’’ başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenir.

‘’Toplu iş hukuku’’ kategorisi de ‘’toplu iş hukuku’’, ‘’sendikalar hukuku’’ ve ‘’grev-lokavt hukuku’’ olarak üç alt başlığa ayrılarak incelenir.

İş Hukuku Kapsamındaki Kişiler

                İş hukuku tanımının kapsadığı kişiler de dört başlıkta incelenebilir;

  1. İşçi; İşçi, iş kanununa göre, bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan gerçek kişiye verilen sıfattır. Bir kişinin işçi olabilmesi için bir işverenin altında çalışıyor olması gerekli değildir.  Çalışma şekli fikri ya da bedeni aktiviteye dayalı olabilir.
  • İşveren; Bir iş sözleşmesine bağlı olarak işçi çalıştıran gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan kurumlara ya da kuruluşlara işveren denilmektedir.
  • İşveren vekili; İş kanununa göre,  işveren adına hareket eden ve işletme yönetiminde görev alan kişidir.  İşverenin, işçilere karşı yaptıkları ve yükümlülükleri de işverenin sorumluluk alanındadır.
  • Alt İşveren:  Alt işveren ise bir işyerinde yapılan üretimle ilgili yardımcı işlerde görev alan ya da teknolojik veya herhangi bir uzmanlığa ihtiyaç duyulan alanlarda görev alan gerçek kişi, tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan kurum veya kuruluşlardır.

Detaylar için: https://www.tekcan.av.tr internet sitesini ziyaret edin.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın