İpek Ongun’a verildi

Bu yıl ödül İpek Ongun’a verildi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) öncü desteğiyle verilen ödül yönetmeliğinin girişinde hedef, amaç şöyle özetleniyor: “Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak.” İlgili Haber […]

 İpek Ongun’a verildi

25.12.2018 - 20:34

Güncelleme : 25.12.2018 - 20:34

Bu yıl ödül İpek Ongun’a verildi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) öncü desteğiyle verilen ödül yönetmeliğinin girişinde hedef, amaç şöyle özetleniyor:

“Ülkemizde ve Mersin’de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere; yapıtlarıyla Türk edebiyatının gelişmesine katkıda bulunmuş kişileri onurlandırmak, daha yaygın okunmasını sağlamak.”

Mersin’in edebiyat ödülü İpek Ongun’a verildiİpek Ongun’a ödülü 14 Aralık Cuma günü Mersin Sanayi ve Ticaret Odası Salonu’nda yapılan bir törenle sunuldu.

2007 yılından itibaren verilen ödülü kimler aldı?

Nezihe Meriç

Tahsin Yücel

Osman Şahin

Latife Tekin

Leylâ Erbil

Ahmet Oktay

Demir Özlü

Metin Cengiz

Cevat Çapan

Doğan Hızlan

Haydar Ergülen

ÖDÜL Değerlendirme Kurulu aşağıdaki adlardan oluşuyordu:

Celâl Soycan

Metin Cengiz

Yavuz Özdem

Cemal Sakallı

Ogün Kaymak

Ödül gerekçesi şöyle özetlenebilir:

a) Ülkemizde ‘İlkgençlik Edebiyatı’nı özgün ölçütler ve değerler ışığında kurumsallaştıran öncü eserler yarattığı;
b) Bu eserlerdeki yetkin dil kullanımı üzerinden genç okurların toplumsal ve kültürel değerlerle temasını sağladığı; onlara yalıtık koşulların ötesinde bir düşünme ve duyumsama imkânı sunduğu;
c) Genç okurların özdeşleşebileceği kendi varlık koşullarına özgü sorunlar ve çözüm seçenekleri üzerinden, onları derinliğine tartışabilen etkin okurluğa hazırladığı;
d) Vicdan, sorumluluk, vefa, sabır, metanet, şefkat ve aile bağı gibi temel insani düzeyleri, bir yaşama kültürü olarak üç kuşak okura aktardığı;
e) Dış dünyayı genç okurun iç dünyasıyla buluşturan kurgularıyla, edebiyatın bir ahlaki iyileştirme imkânı olduğunu yeniden hatırlattığı;
f) Eril dilin rekabeti ve kazanmayı kollayan, güce dayalı hoyrat dünyasını onarıcı karakterler yaratarak; kadın sesini, koruyucu duyuşunu, inceliğini ve bakım etiğini öne çıkardığı;
g) Genç okurlarla didaktik olmayan, sahici ve şefkatli bir edebiyat dünyasında buluşarak, kuşaktan kuşağa gürleşerek süren bir bağ kurduğu için İpek Ongun’u ödüle değer bulmuştur.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın