Dernek İktisadi İşletmesi Nasıl Kurulur?

  Dernek iktisadi işletmesi kurmak için derneğin tüzüğünde, iktisadi işletme kurulabilir, ibaresinin yer alması gerekmektedir. Dernek tüzüğünde iktisadi işletmenin kurulabileceğine dair bir hüküm yer almıyorsa iktisadi işletme kurulamaz. Dernek iktisadi işletme kurmak istiyorsa, derneğin tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda yönetim kurulu ve genel kurul kararıyla kurmalıdır. Bu kararda işletmenin unvanı, sermayesi, açık adresi, temsilcileri, temsilcilerin uyrukları, […]

 Dernek İktisadi İşletmesi Nasıl Kurulur?

22.10.2021 - 7:00

Güncelleme : 22.10.2021 - 7:00

 

Dernek iktisadi işletmesi kurmak için derneğin tüzüğünde, iktisadi işletme kurulabilir, ibaresinin yer alması gerekmektedir. Dernek tüzüğünde iktisadi işletmenin kurulabileceğine dair bir hüküm yer almıyorsa iktisadi işletme kurulamaz. Dernek iktisadi işletme kurmak istiyorsa, derneğin tüzüğünde yer alan hükümler doğrultusunda yönetim kurulu ve genel kurul kararıyla kurmalıdır. Bu kararda işletmenin unvanı, sermayesi, açık adresi, temsilcileri, temsilcilerin uyrukları, ev adresleri, işletmenin konusu ve temsilin şekli açık bir şekilde belirtilmelidir.

Dernek iktisadi işletmesi kurmak isteyenler dilekçede; noter tarafından onaylanan dernek tüzüğünün son halini, noter tarafından onaylanmış derneğin yetkili organları tarafından 2 nüsha karar suretini, derneğin kuruluşuna onay veren valilik izin belgesinin aslını veya noter tarafından onaylanmış suretini, işletme üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopilerini, ikametgah belgelerini ve imza beyannamelerini, Ticaret Sicili Tüzüğü’nün 29. maddesine uygun şekilde düzenlenen taahhütnameyi ve ticaret sicil kayıt beyannamesini, iktisadi işletmenin açılışına dair karar alan organın görev süresinin bitmediğini gösteren son seçimi veya atamaya ilişkin yetkili kurulun verdiği kararı bulundurmalıdır.

Dernek İktisadi İşletmesi Hangi Yönetmeliğe Tabidir?

Dernek iktisadi işletmeler, Türkiye’deki yönetmeliğin işleyişi esnasında derneği kapsayan her türlü kanuna tabidir. Derneğin yönetim kurulu ile iktisadi işletmeye bir yönetici atansa dahi, bu kurul aynı zamanda iktisadi işletmenin yönetiminden de sorumlu olacaktır. Ticaret kanunu, borçlar kanunu, dernekler kanunu, vakfa ait olduğu durumlarda medeni kanun, katma değer vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, personel çalıştığı zaman iş kanunu ve çalıştığı faaliyet alanındaki kanun ve düzenlemelerdir.

Dernek iktisadi işletmesi, kurumlar vergisini ödemekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra iktisadi işletmeler bilanço esasına göre defter tutmaktadırlar. Zorunlu olmamakla beraber yönetim kurulu kararına göre dernek de bilanço usulüne göre defter tutabilir.

Kaynak: Çözüm Dernek Danışmanlığı