Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

Boşanmada mal paylaşımı nedir? Boşanmada Mal paylaşımı davası için ilk olarak usulüne uygun şekilde dava açılması gerekir. Boşanma davalarında yetkili olan mahkemeler talep olmadığı takdir de kendiliğinden mal paylaşımına karar veremez. Ayrıca boşanma davası dilekçesinde boşanma davası ile mal paylaşımının aynı dava içerisinde görülmesi talep edilse dahi kabul edinilmez. Yani mal paylaşımı davası ayrı bir dava […]

 Boşanmada Mal Paylaşımı Nedir?

06.12.2019 - 18:21

Güncelleme : 06.12.2019 - 18:21

Boşanmada mal paylaşımı nedir? Boşanmada Mal paylaşımı davası için ilk olarak usulüne uygun şekilde dava açılması gerekir. Boşanma davalarında yetkili olan mahkemeler talep olmadığı takdir de kendiliğinden mal paylaşımına karar veremez. Ayrıca boşanma davası dilekçesinde boşanma davası ile mal paylaşımının aynı dava içerisinde görülmesi talep edilse dahi kabul edinilmez. Yani mal paylaşımı davası ayrı bir dava olarak görülür çünkü boşanma akdi gerçekleşmediği müddetçe mal paylaşımı davasına geçilemez.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır? Boşanma davalarında mal paylaşımı yüzde elli (50), yüzde elli (50) değildir. Boşanma davaları sonrasında diğer tarafın adına mevcut ta kayıtlı olan mallarda kendisinin de alımlar gerçekleştiği esnada katkısı olduğunu iddia eden tarafa bu edinimler sırasında katkısı olduğu kadar ki oranda pay verilir. Taraflar evlenme akdini gerçekleştirmeden önce ya da evlenme akdinden sonra medeni kanunda yazılı olan mal paylaşımlarından herhangi birini seçmeyip sözleşme yapmamışlar ise ilk sıradaki yasal mal paylaşımına, sadece yeni edinilen mallar üzerinden paylaşım yapabilirler.

Mal Paylaşımı Davasında Hangi Yollar İzlenir?

Mal paylaşımı davasında hangi yollar izlenir? Boşanma davası bittikten sonra taraflar mal paylaşımı için dava açarlar. Mal paylaşımı evlilik birliği süresi içerisinde edinilen mallar üzerinden yapılır. Açılan mal paylaşımı davasında, taraflar üç talepte bulunabilirler. Bunları sırası ile aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

  • Katılma alacağı,
  • Katkı payı alacağı,
  • Değer artış alacağı.

Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi Ne Kadardır?

Mal paylaşımı davası açma süresi ne kadardır? Mal paylaşımı davası, boşanma davası kararının kesinleşmesinin ardından on (10) yıl içerisinde açılmalıdır. Boşanma davası görüldü bitti hatta üzerinden on (10) yıllık bir süre geçtiği taktirde, kesinlikle ve hiçbir şekilde mal paylaşımı talebinde bulunmanın mümkün atı olamaz. Yurtdışında da boşananlar için mal paylaşımı davasında uygulanan zaman aşımı süresi, bu konu ile ilgili olan ülkenin kanunlarına göre boşanma akdi kesinleşip bittiği tarihten itibaren başlar. Yurt içi ya da yurt dışı bu tür davaların hepsine Aile Mahkemeleri bakar.