BACA RAPORU NASIL ALINIR?

Bacaların temiz olması; hem hane sakinleri hem de çevredeki insanlar için önemlidir. Yanma gibi olumsuz durumların sonucunda çevreye salınan atık gazlar atmosferde yayılarak tüm canlıların etkilenmesine eden olur. Bu nedenle belirli binalarda izolasyonlu çelik baca ve bacaların kontrol edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bacaların ideal bir şekilde çalışması belirli dönemlerde denetlenmekte ve uygun yapılara baca […]

 BACA RAPORU NASIL ALINIR?

12.02.2020 - 12:29

Güncelleme : 17.02.2020 - 18:31

Bacaların temiz olması; hem hane sakinleri hem de çevredeki insanlar için önemlidir. Yanma gibi olumsuz durumların sonucunda çevreye salınan atık gazlar atmosferde yayılarak tüm canlıların etkilenmesine eden olur. Bu nedenle belirli binalarda OKizolasyonlu çelik baca ve bacaların kontrol edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bacaların ideal bir şekilde çalışması belirli dönemlerde denetlenmekte ve uygun yapılara OKbaca raporu verilmektedir.

Bacaların Yetkinlik Kriterleri

Bacaların yüksekliği, yalıtım özellikleri, montaj tipleri, kanal bağlantıları gibi ayırıcı özellikleri çalışma güvenliğini önemli ölçüde etkiler. Bu araçların izolasyonlu çelik baca ve diğer bacaların yönetmeliğe uygun olması çalışma verimliliğini de artırır. Bacaların yapım aşamasında gerekli tüm niteliklere uyması beklenir. Çünkü, yapım aşamasından sonra talep edilen değişikliklerin yapılması hem zahmetli hem de bütçe düşmanıdır. Eğer baca imalatı sırasında bir hata meydana gelirse bu; baca çekiş gücünün yetersiz olması, izolasyonlu çelik baca ve diğer baca parçalarının bağlantı noktalarından atık gaz sızması ve bu gazın insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit etmesi mümkün olabilir. İmalat sırasında yapılan hatalar verim kaybına neden olur. Ayrıca çevre kirliği sebebidir.

İmalatın Uygun Yapılmamasının Sonuçları

Baca imalatının yönetmeliğe uygun olmadan yapılması ilgiliye ek enerji maliyeti yükü bindirir. Yetkili gaz dağıtım şirketleri, bu nedenlerden ötürü gaz yakarak çalışmasını sürdüren araçların bacalarının durumlarını kontrol etmekle yükümlüdür. Yetkililer,OK çelik baca araçlarının fiziksel durumu ve çekiş hesaplarının tamamının kontrol edildiğini ve yönetmeliğe uygun olduğuna dair rapor sunulmasını isterler. Bu nedenle baca uygunluk incelemesi yapılır.

Baca uygunluk incelemesinde birkaç kritere dikkat edilir. İnceleme esnasında öncelikle yetkili olan gaz dağıtım şirketi gaz açımı öncesinde belirli kriterlere uygunluğu denetler. Eğer yeni bir kazan ve çelik baca sistemi kurulumu meydana gelmişse bu baca da denetime tabidir. Baca uygunluk denetimi kapsamında olan bir diğer eylem ise kazan değişimidir. Mevcutta bulunan çelik baca sistemi yeni bir kazanla kullanılıyorsa denetime tabi hale gelir. Mevcutta bulunan baca üzerinde bir revizyon yapılması; tadilat ve tamirata tabi olması da denetim yapılması için geçerli bir sebeptir. Kısacası baca üzerinde yapılacak esas değişiklikler baca uygunluk denetimini de beraberinde getirir.

Baca Raporunun Alınması

Baca raporu alınabilmesi için baca kontrol ve teknik raporlama gereklidir. Bu raporun alınabilmesi için Mimarlar ve Mühendisler Odasında bulunan yetkili mühendislerin onay vermesi gerekir. Baca raporu alınabilmesi için ilgili, MMO’ya başvuruda bulunmalıdır. Kişi, kontrol talebinde bulunmalıdır. Bunun için MMO’ya gitmeye gerek yoktur. Başvuru için online olarak da kayıt oluşturulabilmektedir. Mimarlar ve mühendisler Odası, baca uygunluk incelemesi için ihtiyaç duyulan baca kontrol ve teknik raporlama işi A tipi muayene kuruluşudur.

Yetki ve İzinlerin Denetimi

Bir bacanın baca uygunluk raporu alabilmesi için tam ve donanımlı şekilde imalatının yapılması gerekir. Eğer eski bir baca için uygunluk raporu alınacaksa baca temizlik servislerinden yararlanılabilir. Baca temizlik servisleri; bina, iş yeri, kurum ve resmi kuruluşların bacalarını, her ilin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından tespit edilen temizleme ücretinden uzaklaşmadan hizmetlerini arz eder. İtfaiye servisleri de bacaların yangına karşı önlemler alınması açısından denetleme görevi bulunur. Standartlara uygun olan bacalar raporla tasdiklenir.