Atasözlerimiz ve Anlamları

Atasözü için bir tanım yapmak gerekirse;  “Yaşanılanlar sonucunda elde edilen deneyimlerin, gözlemler sonucunda biriken bilgilerin her yaştaki insana akıl vermesi amacıyla ifade edildiği; nesiller boyu aktarılarak halka mâl olmuş öğüt niteliğindeki sözler” genel tanımı kullanabilirsiniz. Atasözlerinin anlamları incelendiğinde öğüt içerici, akıl verici, yanlıştan kurtarıcı özellikleri bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında atasözleri, bilgelik ifade etmektedir. Türk Dil […]

 Atasözlerimiz ve Anlamları

31.05.2020 - 8:42

Güncelleme : 31.05.2020 - 8:42

Atasözü için bir tanım yapmak gerekirse;  “Yaşanılanlar sonucunda elde edilen deneyimlerin, gözlemler sonucunda biriken bilgilerin her yaştaki insana akıl vermesi amacıyla ifade edildiği; nesiller boyu aktarılarak halka mâl olmuş öğüt niteliğindeki sözler” genel tanımı kullanabilirsiniz.

Atasözlerinin anlamları incelendiğinde öğüt içerici, akıl verici, yanlıştan kurtarıcı özellikleri bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında atasözleri, bilgelik ifade etmektedir.

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan tanıma göre atasözleri “Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel”dir. Bu incelendiğinde de ulusların kültür mirasını aktaran önemli bir araç; yaşantılarını dosdoğru sürdürmeleri için de ders vermelerle yüklü özlü sözlerdir. Atasözleri Türkçe’de olduğu gibi birçok dilde bulunan, ataların deneyim ve öğütlerini içeren kalıplaşmış sözlerdir.

Dünyada pek çok millet tarafından kullanılan atasözleri karşılaştırıldığında, bu atasözlerinin pek çoğunun aynı ya da benzer anlamlara geldiği görülmüştür. Atasözleri evrensel değerler yanında bir ulusa özgü kültürel değerleri de yansıtır. Örnek olarak vermek gerekirse; “Gözden ırak olan, gönülden ırak olur.“, “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.”, “Vakit nakittir.” gibi atasözleri evrensel olup pek çok millet tarafından kullanılmaktadır. Bunlara benzer atasözlerini bütün dilerde bulmak mümkündür.

Türkçemiz’de iki binden fazla atasözü olup, yukarıda bahsi geçtiği gibi deneyimler oluşup sonrasında nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Atasözlerimizin kullanımı kendimizi daha iyi ifade etmenin yanında dilin zenginliklerini de kullanmamıza olanak taşımaktadır. Bu nedenle atasözlerimiz ve anlamları çok iyi şekilde bilinmelidir. Günlük hayatta atasözlerini kullanmak ifade derinliğini geliştirdiği gibi öğrenciler için hem sınavlarda hem de özellikle kompozisyon ödevlerinde sıklıkla karşılarına çıkabilmektedir.

Bu nedenle atasözlerimizin anlamları, yapısal incelemeleri ve pek çok detaylı ve kapsamlı incelemeye yer veren atasözlerimizin ile bu konudaki hazırlıklarınızı tamamlayabilir ve bu alanda kusursuz bilgi birikimine sahip olabilirsiniz.