Makine Bakımları Kapasitenin Etkin Kullanılmasını Sağlar

Makine Bakımları Kapasitenin Etkin Kullanılmasını Sağlar

 Makine Bakımları Kapasitenin Etkin Kullanılmasını Sağlar

03.02.2022 - 7:59

Güncelleme : 03.02.2022 - 8:00

Makine Bakımları Kapasitenin Etkin Kullanılmasını Sağlar

Bir fabrikanın varlığını devam ettirebilmesi için, müşteri siparişlerini alması ve siparişleri zamanında teslim etmesi gereklidir. Zamanında teslim etmek de ancak işletme kapasitelerinden maksimum fayda sağlamakla mümkündür. Makineler işletmenin en önemli kapasitelerinden biridir ve etkin yönetilmesi gerekir.

İşletmelerdeki makinelerin parçaları zaman içinde ekonomik ömrünü tamamlar ve parçaların da gecikmeden değiştirilmesi gerekir. Veya ortamdaki şartlar nedeniyle makine arıza yapar ve kendisinden beklenen görevi ya yerine getiremez veya etkin performans gösteremez. Makine parkurunun etkin yönetilmemesi, işletmenin belirli bir makine kapasitesinin ve buna paralel olarak da insan kapasitesinin atıl kalmasına neden olacaktır. Atıl kapasite varlığı, işletmelerde kârlılığın azalmasına sebebiyet vermektedir. Makine ve ekipmanların duruş oranlarını azaltmak, duruş nedenlerini analiz etmekle ve giderilmesine yönelik önleyici faaliyetleri tanımlamakla mümkündür. Makinelerdeki periyodik bakımlar aksatılmaksızın devam ettirilirse, kapasite kullanım oranları artacak, makine kullanım ömrü uzayacak, işletme yönetimi de yaptığı yatırımlardan daha fazla verim elde edebilecektir.

Kurumsal Kayıtlar İşletmelerin Politika Ve Hedeflerini Belirleyebilmesi İçin Gereklidir

İşletmelerde planlı ve arıza bakım kayıtları kurumsal hafıza olarak, bir programa kaydedilmelidir. Tüm istasyonlarda olmasa bile, duruş maliyeti yüksek olan makinelerde arızaya kısa sürede müdahale edebilmek, aksaklığı gidererek makine-ekipmanı hazır hale getirmek için yedek parçaların makine yakınlarında bulunması kolay ulaşılabilirlik açısından önemlidir. Periyodik, önleyici, kestirimci, arıza bakımlarında bakım süresinin en aza indirgenebilmesi için muhakkak kullanılacak tüm malzemelerin ve bakım müdahale ekibinin sahada hazır olması gereklidir. Bakıma müdahale edecek işgücünün de sahada yeterli sayıda olması ve onlardan azami derecede fayda sağlamak önemli bir unsurdur.

Elde yeterli bakım personelinin bulunmaması nedeniyle duruş yaşayan makineye geç müdahale edilmesi veya herhangi bir arıza yaşayan makineye gereğinden daha fazla sayıda bakım personelinin yollanması ve sahada atıl işgücünün oluşması işletmeye zarar veren etkenlerin başında gelmektedir. Çünkü bakım personeli, ortalama ücretle çalışan işçiden daha fazla ücretle çalışmaktadır.

İşletmenin bakım personelini organize etmek ve kontrolleri sağlamak için, bakım sürecini etkin yönetmek gereklidir; bunun için de işletmelerin bir bakım takip programı ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca bakım takip programı zaman içinde oluşturulacak kayıtlarla işletmelerin elinde yeterli miktarda veri oluşumuna katkıda bulunacaktır. Ekranda veri kaydının eksik girilmesi durumunda kayıt işlemi de yapılamayacağından, kayıtların belirli bir sistematik içinde eksiksiz girilmesini de otomatik olarak sağlar. Bu veriler istatistiksel olarak değerlendirilecek, işletmelerin bakım politikaları ve programları ortaya sağlıklı bir şekilde koyulabilecektir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın