ISO 50001

ISO 50001 ISO 50001 belgesi, kuruluşlara enerji performanslarını yönetmek ve iyileştirmek için uluslararası kabul görmüş bir çerçeve sağlamak için Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen gönüllü bir uluslararası standarttır. Standart aşağıdakileri kapsar: İlgili Haber HAVUZ VE DENİZ SONRASI ARTAN TEHLİKE: KOLESTEATOM Enerji kullanımı ve tüketimi. Enerji kullanımı ve tüketiminin ölçülmesi, belgelenmesi ve raporlanması. Enerji tüketen […]

 ISO 50001

05.05.2022 - 20:55

Güncelleme : 05.05.2022 - 20:55

ISO 50001

ISO 50001 belgesi, kuruluşlara enerji performanslarını yönetmek ve iyileştirmek için uluslararası kabul görmüş bir çerçeve sağlamak için Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen gönüllü bir uluslararası standarttır.

Standart aşağıdakileri kapsar:

  • Enerji kullanımı ve tüketimi.
  • Enerji kullanımı ve tüketiminin ölçülmesi, belgelenmesi ve raporlanması.
  • Enerji tüketen ekipman, sistem ve süreçler için tasarım ve tedarik uygulamaları.
  • Kuruluş tarafından izlenebilen ve yönetilebilen enerji ve enerji performansını etkileyen diğer faktörler için bir yönetim planının geliştirilmesi.

ISO 50001 belgesi, enerji performansının sürekli iyileştirilmesini gerektirir. Ancak enerji verimliliği iyileştirme hedeflerinin belirlenmesi için bir reçete içermez. Bunun yerine, her organizasyonun enerji performansını iyileştirmek için kendi hedeflerini belirleyip takip edebileceği teorik-kavramsal bir çerçeve sağlar.

Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

Bir enerji yönetim sistemi, kuruluş genelinde çeşitli sorumluluklara sahip kişilerin, operasyonel verimliliği artırırken enerji yoğunluğunu ve çevre üzerindeki etkiyi azaltır. Aynı zamanda enerji verimliliğini sürdürmek ve iyileştirmek için verileri ve bilgileri kullanmasını sağlayan bir dizi süreçtir. Enerji kritik bir bileşendir ve kontrol edilebilir en büyük maliyetlerden biri olabilir.

ISO 50001’in Önemi

İş dünyasında, ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz diye bir söz vardır. Bu ilke, maliyetleri kontrol etmeye, enerji verimliliğini artırmaya, çevresel kaliteyi iyileştirmeye ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı olma potansiyeli nedeniyle dünya çapında şirketler için artan bir ilgi ve endişe alanı olan enerji yönetimi dünyası için geçerlidir.

Belirli bir süreye kadar uluslararası kabul görmüş bir enerji yönetimi standardının olmaması, enerji yönetimi en iyi uygulamalarının yaygın olarak benimsenmesini engelledi. Ancak uluslararası enerji yönetim sistemi standardı ISO 50001, bu engeli aşmış ve enerji verimliliği için önemli bir adım olmuştur.

ISO 50001 standardının benimsenmesi, bir tesisin enerji yönetimine daha sistematik ve sürdürülebilir bir yaklaşım oluşturmak için önemlidir. Standarda uygunluk, bir tesisin sürdürülebilir enerji yönetim sistemleri uyguladığının, bir enerji temel çizgisini tamamladığının ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesini taahhüt ettiğinin kanıtını sağlar.

Pca Sertifikasyon olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini sizlere sunuyoruz. Siz de Pca Sertifikasyon ile iletişime geçerek bu süreç ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın