Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerden birinin diğerine karşı kötü muamelede bulunması, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma sebebi olarak kabul edilir. Kötü muamele, eşlerden birinin diğerine fiziksel veya psikolojik açıdan zarar vermesi, şiddet uygulaması, hakaret etmesi, sürekli aşağılaması ve benzeri davranışlarla kendisine karşı […]

 Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası

13.04.2023 - 14:03

Güncelleme : 13.04.2023 - 14:03

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerden birinin diğerine karşı kötü muamelede bulunması, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma sebebi olarak kabul edilir. Kötü muamele, eşlerden birinin diğerine fiziksel veya psikolojik açıdan zarar vermesi, şiddet uygulaması, hakaret etmesi, sürekli aşağılaması ve benzeri davranışlarla kendisine karşı güvensizlik, korku veya üzüntü yaratması şeklinde tanımlanabilir. Bu yazımızda da Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedenleri ile Boşanma Davası ele alınarak, boşanma avukatı hakkında genel bilgiler verilecektir.

Boşanma Sebebi

Öncelikle Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış özel boşanma nedenlerinden bir tanesidir. Aile hukukumuz, aileyi ve bireyi koruma adına önemli çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda bu çalışmalardan bir tanesidir.

Eşlerden birinin diğerine karşı kötü muamelede bulunması, boşanma davası açmak için yeterli bir sebep olarak kabul edilir. Ancak, bu sebep için de, diğer boşanma sebeplerinde olduğu gibi, ispat şarttır. İspat, şahitler, yazılı veya görüntülü belgeler veya diğer deliller aracılığıyla yapılabilir.

Kötü muamele nedeniyle boşanma davası açıldığında, mahkeme öncelikle eşlerin birbirine karşı davranışlarını ve evlilik birliğinin hangi noktada temelden sarsıldığını tespit etmeye çalışır. Bu konuda, delil olarak sunulan şahit ifadeleri, tıbbi raporlar ve diğer belgeler, mahkeme tarafından değerlendirilir.

Kötü muamele nedeniyle boşanma davası açan eş, boşanma davası açarken maddi veya manevi tazminat talep edebilir. Maddi tazminat, mağduriyetin giderilmesi ve zararların karşılanması için ödenirken, manevi tazminat ise mağdurun duygusal acı, ızdırap ve üzüntüleri nedeniyle ödenir.

Kötü muamele nedeniyle boşanma davası açmak, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle kabul edilen ciddi bir sebeptir. Ancak, her boşanma davasında olduğu gibi, kötü muamele davalarında da çocukların velayeti, mal paylaşımı ve nafaka gibi konular ele alınmalıdır.

Önemli Konular Nelerdir

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebi ile açılacak boşanma davalarında elbette bir süre de vardır. Boşanma sebebinin öğrenilmesinden başlayarak altı ay ve her halde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Belirtilen sebeplerle eşini affeden kişinin tekrar dava hakkı olmayacağını da ayrıca belirtelim. Bu nedenle bir boşanma avukatı danışmanlığı belki öncesinde yararlı gelecektir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın