E-Arşiv Fatura Portal

E-Arşiv Fatura Portal E-arşiv fatura portal e-ticaret  ile uğraşıyorsanız hemen her şeyin “e” halini görebileceğinizi söylemiştik. Bu doğrultuda e-fatura sistemine geçmenizin ardından, e-arşiv fatura gibi bir terimle sıklıkla karşılaşmanız da muhtemeldir. Bu terimlerden biri olan e-arşiv faturanın ne olduğunu bilmeniz de sizin için faydalı olur. E-arşiv faturası, e-faturanın saklanması mükellef tarafından zorunlu tutulan nüshasıdır. E-arşiv […]

 E-Arşiv Fatura Portal

31.05.2022 - 13:10

Güncelleme : 31.05.2022 - 13:10

E-Arşiv Fatura Portal

E-arşiv fatura portal e-ticaret  ile uğraşıyorsanız hemen her şeyin “e” halini görebileceğinizi söylemiştik. Bu doğrultuda e-fatura sistemine geçmenizin ardından, e-arşiv fatura gibi bir terimle sıklıkla karşılaşmanız da muhtemeldir. Bu terimlerden biri olan e-arşiv faturanın ne olduğunu bilmeniz de sizin için faydalı olur.

E-arşiv faturası, e-faturanın saklanması mükellef tarafından zorunlu tutulan nüshasıdır. E-arşiv faturalarının kesilmesi de zorunludur fakat bu faturalar alıcıya gönderilmez. E-arşiv faturaları, GİB’e rapor edilmelidir. Bu raporlar, faturanın düzenlenmesini takip eden ayın 1. günü ile 15. günü arasında gönderilmelidir.

E-Arşiv Fatura Mükellefi Nedir?

E-arşiv faturaları da belirli mükellefler tarafından oluşturulur. Bu durumda e-arşiv fatura mükellefi nedir ve bu mükellefler kimlerdir?

E-arşiv fatura mükellefleri, 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği kapsamında belirtilen şartları taşıyan kurumlardır. Bu doğrultuda genel olarak 2015 ve sonraki dönemlerde brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olan işletme ve e-ticaret firmalarına e-arşiv fatura zorunluluğu getirilmiştir. Diğer detaylar için ilgili tebliğ incelenebilir.

E-arşiv faturanın kesilme yöntemleri, e-fatura kesme yöntemleri ile aynıdır. E-arşiv faturası GİB portalı üzerinden ya da özel entegratörler tarafından kesilebilir. Bu noktada GİB portalı ve özel entegratörlerin sağladığı avantajların farklı olduğunu da dikkate almalısınız. Ayrıca e-arşiv fatura kesmek için işletmeler ve e-ticaret firmaları, kendi bilgi sistemlerini geliştirerek de bu işlemi yapabilirler.

https://earsivportal.net/ sitesini ziyaret ederek e-arşiv faturaları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın